Warunki zwrotów i reklamacji

Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży poza lokalem Sprzedawcy (przez Internet, telefonicznie), może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta na warunkach określonych w oddzielnej sekcji dotyczącej Odstąpienia od umowy.
W innych przypadkach, w szczególności w razie zakupu w sklepie stacjonarnym, towar nie podlega zwrotowi. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach rozpatrywane będą indywidualne wnioski w sprawie zwrotu/wymiany.
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
Reklamacje należy kierować na adres Bawimisie Sp. z o.o., ul. Leszczyńska 12, 00-338 Warszawa NIP 5252982382 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@bawimisie.pl.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć towar podlegający reklamacji dołączając do niego dowód zakupu (paragon/faktura) lub potwierdzenie zapłaty. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 4.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.