WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM www.bawimisie.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy www.bawimisie.pl, działający pod adresem www.bawimisie.pl prowadzony jest przez: Bawimisie.pl s.c. K. Mirecka, M. Mirecki., z siedzibą w Warszawie przy ul.Mielczarskiego 1/101, nr nip 9512368268, nr regon 146721597
   
 2. Słowniczek:
  Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.bawimisie.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu oraz stacjonarnie przy ul. Leszczyńskiej 6, 00-339 Warszawa
  Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
  Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
  Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
  Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
  Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line;
  Punkt Odbioru BAWIMISIE.PL - punkt prowadzony przez Ba., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
   
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bawimisie.pl s.c. K. Mirecka, M. Mirecki
   
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
   
 5. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z działaniem sklepu internetowego oraz realizacji zamówień przez www.bawimisie.pl prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub tel. +48 601 323 393.
   
 6. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu realizacji zamówień.

 

§ 2.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie przy ul. Leszczyńskiej 6.  Informacje o towarach  Sklep zamieszcza na stronie www.bawimisie.pl 

 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.bawimisie.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub konto klienta. 

 5. Aby założyć konto klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.bawimisie.pl, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty,     o której mowa powyżej. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: 
  - założenia Konta klienta
  - wyboru zamawianych towarów lub usług,
  - wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), 
  - wyboru sposobu płatności. 

 1. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.  

 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: 
  - częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, 
  - anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. 
  Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Regulaminu – „Zwrot należności Klientom. Nadpłaty” 

 

II Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.
   
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III Ceny towarów. 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  - podawane są w złotych polskich,
  zawierają podatek VAT,
  nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 
   

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.  

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

 1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.  

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.   

§ 3

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia 

 1. Akceptujemy następujące formy płatności za zamówienia realizowane w sklepie internetowym www.bawimisie.pl:

- Płatność gotówką możliwa do zrealizowania przy odbiorze - pieniądze za zamówione produkty pobierane są w chwili, gdy produkty trafią do Klienta. Należność za zamówienie regulowana jest przy odbiorze paczki (dot. zamówień wysyłanych pocztą za pobraniem oraz odbieranych osobiście.

- Płatność przelewem tradycyjnym - Klient dokonuje wpłaty dowolnym przelewem na rachunek Bawimisie.pl – s.c. K. Mirecka, M. Mirecki, nr 82114020040000340274775247, nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli po upływie tego terminu opłata za zamówienie nie wpłynie na wskazane konto, zamówienie nie podlega dalszej realizacji.

- Płatność za pośrednictwem serwisu PAYU.pl  – Jest ona realizowana przez sprawdzony i bezpiecznsystem PAYU.pl  W serwisie tym można dokonać płatności przelewem z większości polskich banków, jak również kartą kredytową.

- Płatność gotówką lub Kartą kredytową (VISA, MASTERCARD –  możliwa do zrealizowania przy odbiorze Osobistym w sklepie stacjonarnym – Warszawa, ul. Leszczyńska 6)

§ 4

Sposób dostawy 


1. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

3. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym przy ul. Leszczyńskiej 6

4. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.bawimisie.pl w sekcji koszty dostawy. 

§ 5

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 1 roku od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia.
   
 2. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: ul. Leszczyńska 6, 00-339 Warszawa
   
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę bądź rachunek (paragon) oraz opis niezgodności towaru z umową.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   
 4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Kupujący zastrzeże inną formę kontaktu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru albo naprawa bądź wymiana będą niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.), Sklep, zgodnie dyspozycją Klienta zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
   
 5. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w pkt.4 , nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. 

§ 6.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyła je listem poleconym na adres Sprzedawcy, ul. Leszczyńska 6, 00-339 Warszawa. Do zachowania dziesięciodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem
   
 2. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres podany w pkt.1  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
   
 3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towaru w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
   
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 
§ 7.

Zwrot należności Klientom. Nadpłaty. 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
   
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
   
 3. W przypadku płatności przy odbiorze Klient w oświadczeniach  zobowiązujących Sklep do zwrotu należności obowiązany jest podać konto bankowe na które zostanie przelana odpowiednia kwota.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty w oświadczeniu lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach   Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez          Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca tj. firma Bawimisie.pl - s.c. K. Mirecka, M. Mirecki, wpisanej do CEIDG, z siedzibą w Warszawie, ul. Mielczarskiego 1 m. 101, NIP 9512368268, REGON 146721597, adres email:[email protected], numer telefonu 537323108.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.

3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądania w tym zakresie może zostać złożone:
Za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Zasadach przetwarzania danych osobowych, które znajdują się pod adresem: https://bawimisie.pl/pl/content/11-1

 

§ 9

Postanowienia końcowe 

 1. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.  
                          
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
   
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
   
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
   
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.bawimisie.pl. 
   
 6. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:

Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie

Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.bawimisie.pl

Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.10.2013

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bawimisie.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.