Regulamin

 

Regulamin sklepu Bawimisie.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Sklep internetowy www.bawimisie.pl, działający pod adresem www.bawimisie.pl prowadzony jest przez: Trade & More Maciej Mirecki., z siedzibą w Warszawie przy ul. Mielczarskiego 1/101, nr nip 5211542203, nr regon 013107179, zwanym dalej „Sprzedawcą”.

 

Definicje:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.bawimisie.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu oraz stacjonarnie przy ul. Leszczyńskiej 12, 00-339 Warszawa
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat  z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Paynow lub innych systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru BAWIMISIE.PL – punkt prowadzony przez Bawimisie.pl, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Trade & More Maciej Mirecki, zwanym dalej „Sprzedawcą

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

Kontakt ze Sprzedawcą:

Adres pocztowy: u. Mielczarskiego 1/101, 02-798 Warszawa

Adres e-mail: kontakt@bawimisie.pl

Telefon: 537323108

Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji): ul. Leszczyńska 12,  00-339 Warszawa

 

§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień. 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie przy

ul. Leszczyńskiej 12.  

2. Informacje o towarach  Sklep zamieszcza na stronie www.bawimisie.pl 

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie:

·         urządzenia z dostępem do Internetu

·         przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies

·         aktywnego konta poczty elektronicznej. 

 

4. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, to znaczy zawierają podatek VAT. Nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Klinta przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia.

5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: 
– częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, 
– anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. 
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Regulaminu – „Zwrot należności”

7. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.

9. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia.

11. Klient może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 3 Formy płatności

1. Akceptujemy następujące formy płatności za zamówienia realizowane w sklepie internetowym www.bawimisie.pl:

·         Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Klient dokonuje wpłaty na rachunek Trade & More Maciej Mirecki, nr 67 1140 2004 0000 3802 8097 8471

 

·         Płatność za pomocą karty płatniczej:

             Visa

            Visa Electron

            MasterCard

            MasterCard Electronic

            Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”

·         Za pośrednictwem platformy płatniczej:

              Paynow

              PayU

·         Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 4 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5.Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient:

·         Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

·         Za pośrednictwem

7. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym przy ul. Leszczyńskiej 12, 00-339 Warszawa

8. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.bawimisie.pl w sekcji koszty dostawy. 

 

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem.

2. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie jest zniszczona lub uszkodzona.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Leszczyńska 12, 00-339 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Klient również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

11. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 

12. W przypadku płatności przy odbiorze Klient w oświadczeniach  zobowiązujących Sklep do zwrotu należności obowiązany jest podać konto bankowe na które zostanie przelana odpowiednia kwota.  

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty w oświadczeniu lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa. 

 

§ 5 Reklamacje

1.  Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).

3. Klient powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Klienta na koszt Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Bawimisie.pl, ul. Leszczyńska 12, 00-339 Warszawa

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy

2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach  Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie,  jest Sprzedawca tj. firma Trade & More Maciej Mirecki, wpisanej do CEIDG, z siedzibą w Warszawie, ul. Mielczarskiego 1 m. 101, NIP 9511542203, REGON 013107179, adres email: kontakt@bawimisie.pl, numer telefonu 537323108.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.

3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądania w tym zakresie może zostać złożone:
Za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@bawimisie.pl

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Zasadach przetwarzania danych osobowych, które znajdują się pod adresem: https://bawimisie.pl/pl/content/11-1

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.  
                        

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 

5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.bawimisie.pl. 
 

6. Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:

Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie

Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.bawimisie.pl

Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2021

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bawimisie.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

  

Wysyłamy natychmiast

Zamówienia złożone do godziny 15 zazwyczaj wysyłamy tego samego dnia

UNIKATOWE podejście

Współpracujemy tylko ze starannie wyselekcjonowanymi producentami

Bezpieczeństwo

Wszyscy nasi dostawcy spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa dla Twojego komfortu