Polityka prywatności i cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU BAWIMISIE.PL


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.bawimisie.pl
Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Trade & More Maciej Mirecki, wpisanej do CEIDG, z siedzibą w Warszawie, ul. Mielczarskiego 1 m. 101, NIP 5211542203, REGON 013107179, adres email:kontakt@bawimisie.pl, numer telefonu 537323108 – właściciel serwisu, zwany dalej „Administratorem”.
Użytkownikami Sklepu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora, określonych w Regulaminie Sklepu BawiMisie.pl („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, dokonania rejestracji w Sklepie, marketingu bezpośredniego oferowanych usług, innego niż newsletter, przesyłanie newslettera. 

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer nip i nazwa w przypadku fakturowania.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i złożenia Zamówienia.
Jeżeli Klient wyraził zgodę na zapis do newslettera, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie na życzenie Klienta.

W celach niezbędnych do realizacji zamówień, zebrane dane osobowe mogą zostać przekazane firmie świadczącej usługi kurierskie oraz podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności związnych ze złożonymi zamówieniami.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przetwarzane na następującej podstwie:

Umowy sprzedaży lub działań podejmowanych na żądanie Użytkownika, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Działań niezbędnych do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Zgody Użytkownika wyrażonej w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na: przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWALI DANE

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

Wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora.
Żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
Żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych.
Żądania usunięcia danych osobowych.
Żądania wydania kopii danych osobowych.
Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
Cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). wystarczy się wówczas z nami skontaktować maliowo na adres kontakt@bawimisie.pl
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

POLITYKA COOKIES


Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta odwiedzającego stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient odwiedzający Sklep internetowy).

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na swoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego. W razie problemów można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Klient korzysta.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:

cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Powyższa wersja Polityki obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

Wysyłamy natychmiast

Zamówienia złożone do godziny 15 zazwyczaj wysyłamy tego samego dnia

UNIKATOWE podejście

Współpracujemy tylko ze starannie wyselekcjonowanymi producentami

Bezpieczeństwo

Wszyscy nasi dostawcy spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa dla Twojego komfortu